Räntorna på väg uppåt – så hanterar förvaltarna läget

Stefan Pari och Per Gummesson, ränteförvaltare på Monyx Kapitalförvaltning.

Efter flera år av extremt låga räntor började ränteläget vända uppåt under andra halvan av förra året. Monyx Kapitalförvaltnings ränteförvaltare, Peter Gummesson och Stefan Pari, berättar om hur de hanterar de stigande räntorna och varför de undviker svenska fastighetsbolag.

En stigande global tillväxt och Donald Trumps valseger resulterade i att räntorna började bege sig uppåt under slutet av 2016 – en utveckling som även fortsatte in i början av 2017. Under de senaste månaderna har dock räntorna sjunkit igen, något som Stefan Pari, ränteförvaltare på Monyx Kapitalförvaltning, tror beror dels på låg inflation och dels på politisk osäkerhet i USA.   

– Det fanns en underliggande styrka i USA som späddes på av förväntningarna på Trumps satsningar på infrastrukturprojekt och så vidare. Då trodde man tillväxten skulle öka ytterligare med en halv till en procentenhet i USA, vilket skulle få efterverkningar i resten av världen. Det verkar ha kommit lite på skam eftersom Trump hittills inte varit den där slagkraftiga presidenten, som kan sätta ihop ett program och driva igenom förändringar, säger Stefan Pari.

Men trots att ränteläget återigen sjunkit så är Stefan Pari och hans kollega Peter Gummesson överens om att räntorna kommer stiga under de närmsta åren. Framförallt är det USA som kommer leda utvecklingen men även i Sverige tror de att räntorna är på väg uppåt.

– Tittar man på USA så är resursutnyttjandet rätt ansträngt, arbetslösheten rätt låg och till skillnad från Europa så har löneökningarna börjat ta fart. Det borde i sin tur leda till inflation och att vi fortsätter att höja räntorna. Med tanke på det så är det svårt att se att inte de långa räntorna också skulle gå upp, säger Peter Gummesson.

Just med tanke på förväntningen om stigande räntor så har Peter Gummesson och Stefan Pari på senare tid därför primärt investerat i företagsobligationer med korta löptider. Dessutom har man valt att ta en kort position på femåriga svenska statsobligationer, som en ”hedge” mot ränterisken.

Läs mer om Monyx förvaltningsstrategi här.

Flera risker

När räntan stiger ser Peter Gummesson och Stefan Pari också flera risker på de finansiella marknaderna, som nu måste vänja sig av med de historiskt låga räntorna. En effekt av det låga ränteläget har varit att mycket pengar letat sig till börsen, i brist på andra alternativ. Men när räntorna går upp kan börsen plötsligt börja se dyr ut, vilket kan leda till en korrektion nedåt. Ett annat orosmoln är att de stigande räntorna medför ökade boendekostnader för de högt belånade svenska hushållen.

– När bolånekostnaderna går upp så får människor mindre pengar att röra sig med. Det innebär mindre över till sparande, mindre konsumtion och mindre resor. Det blir många effekter som ibland får ganska svårtydda samband, restauranger kanske får svårt att betala hyran och då får fastighetsägarna problem, vilket i sin tur ger bankerna problem, säger Stefan Pari.

En specifik bransch som kan få det svårt vid ett högre ränteläge är, enligt Peter Gummesson, de svenska fastighetsbolagen. Många av dessa bolag är högt belånade och skulle kunna få stora problem om räntorna började stiga fort. Inom Monyx ränteförvaltning har man därför, under en längre tid, varit väldigt selektiva och sparsamma med att investera i obligationer från fastighetsbolag.

– Vi har varit bekymrade ett tag över den höga belåningen i de svenska fastighetsbolagen, säger Peter Gummesson

Ytterligare ett sätt som Peter Gummesson och Stefan Pari försöker hålla nere risken i bolagets räntefond, Monyx Aktiv Ränta, är genom att hålla ett nordiskt fokus. Genom att vända sig mot hela Norden får fonden nämligen en god diversifiering samtidigt som förvaltarna har möjlighet att noggrant granska alla bolag och träffa deras ledningar. Dessutom ser de till att fonden alltid har över hälften av sina investeringar i bolag med hög kreditvärdighet som klassas som ”investment grade”. Alla dessa steg är, enligt Peter Gummesson, viktiga för att kunna leverera det som investerare förväntar sig av räntefonder: en stabil avkastning med låg korrelation till börsen

– Det här med skydd är viktigt i en produkt som en räntefond där det ändå finns en förväntan om att vi ska leverera någon form av absolutavkastning.

Presenteras av 

Monyx

Fakta om Monyx Aktiv Ränta

Förvaltningsavgift: 0,65 %
Fonden har u
töver förvaltningsavgiften en prestationsbaserad avgift på 20 % på avkastning över OMRX T-Bill Index.

Förvaltat kapital: cirka 1,4 miljarder kronor

Riskklass: 2/7

Ansvariga fondförvaltare: Peter Gummesson och Stefan Pari

Fondens startdatum: 2011-09-06

Fondkategori: Räntefond

Totalavkastning 5 år medel: 2,8 % (Kursdatum 2017-04-30)

Premiepensionsnummer: 191 437.

Källa: Morningstar


Om Monyx:

För en värdefullare vardag och framtid

  • Monyx Asset Management AB är ett svenskt värdepappersbolag i Stockholm
  • Det är ett helägt dotterbolag till det danska bolaget NewCap Holding A/S, som är noterat på NASDAQ OMX Köpenhamn.
  • Vi förvaltar ca 32 miljarder kronor i våra fonder.

Läs mer om oss på monyx.se

Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.

Redaktionen