Mörkt mars för aktiefondernaUnder mars månad övergav fondspararna aktiefonder, till förmån för blandfonder. Hårdast drabbade var Sverigefonder och Rysslandsfonder, visar statistik från Fondbolagens Förening.

Fondspararna gav aktiefonder kalla handen under mars. Enligt statistik från Fondbolagens Förening såg aktiefonderna ett nettutflöde på 6,8 miljarder kronor under månaden. Det största utflödet skedde från Sverigefonder och Rysslandsfonder och utflödet innebar ett trendbrott från årets första två månader, då nettoinsättningarna i aktiefonder var ungefär 17 miljarder kronor.

– Efter en inledning av 2017 med stora insättningar i aktiefonder, var fondspararna i mars lite mer avvaktande. Trots uttagen under den senaste månaden uppgår nettoinsättningarna i aktiefonder till drygt 10 miljarder kronor så här långt i år, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. 

Totalt sett såg också fondsparandet ett nettouttag på 1,9 miljarder kronor. Dock fanns det vissa ljuspunkter. Blandfonder såg exempelvis ett inflöde på 4,6 miljarder kronor samtidigt som korta räntefonder såg ett inflöde på 1,4 miljarder kronor.

Även den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under mars med 22 miljarder kronor, till 3 738 miljarder. Det utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden.

Redaktionen