Fortsatt oro att vänta på världens börserOro för ökande inflation och ekonomiskt överhettning har fått världens börser att falla kraftigt de senaste dagarna – ett fall som ser ut att fortsätta under tisdagen.

Pådrivna av en allt starkare global konjunktur och historiskt låga räntor har världens aktiemarknader de senaste åren gått från klarhet till klarhet. De senaste dagarnas oro och kraftiga kussfall pekar dock på att den ihållande tjurmarknaden kan vara över och att vi går betydligt ojämnare tider till mötes.

Det stora kursfallen inleddes i fredags då ny lönestatistik presenterades i USA. Statistiken visade att lönerna i USA ökar snabbare än väntat vilket fått många att oroa sig för en högre inflationstakt, med stigande räntor som följd.

– Fredagens arbetsmarknadsrapport visade att lönerna växer i den snabbaste takten sedan finanskrisen. Investerare har vaknat upp till det faktum att vi inte kommer ha låga räntor för alltid, säger Torsten Slok, chief international economist på Deutsche Bank, till Washington Post.

Kraftiga fall
De amerikanska siffrorna ledde till kraftiga börsfall under fredagen som fick förnyad kraft när marknaderna öppnade igen på måndagen. I New York gick Dow Jones ner 4,6 procent under måndagen, det största raset sedan 2011. Stockholmsbörsen dalade i sin tur med 2,6 procent.

Även i Asien var det dystert på börserna, Japans Nikkei 225 gick ner 2,6 procent, och den nedgången fortsatte under tisdagen. I Tokyo låg index på minus 5 procent under morgonhandeln på tisdagen och i Hong Kong var börsen ner 4 procent.

Experterna förväntar sig också att de negativa tongångarna kommer fortsätta på börserna i Europa och USA under tisdagen och de kommande dagarna. I Sverige öppnade Stockholmsbörsen ner nästan 4 procent. Hur länge denna kräftgång kommer fortsätta är svårt att sia om. De grundläggande ekonomiska faktorerna ser nämligen alltjämnt ljusa ut på ett globalt plan, då många av världens största ekonomier går väldigt starkt.

Samtidigt tyder de senate dagarnas händelser på att det långdragna ”börsracet” nu sett sitt slut och att investerare söker sig till andra tillgångsslag eftersom en fortsatt börsuppgång ser allt mer osäker ut. Även om det stora fallet skulle avta finns det alltså anledning att tro att börsen kommer vara betydligt skakigare under 2018 än 2017, även om världskonjunkturen fortsätter att gå starkt.

– Det finns ingen stor risk för recession. Det finns en hög risk för ekonomisk överhettning. Marknaden reagerar nu på bra nyheter, inte dåliga nyheter, säger Torsten Slok till Washington Post

Redaktionen