Bostadsbristen skapar unikt investeringslägeDen utbredda bostadsbristen gör investeringar i hyresfastigheter mer attraktiva än någonsin. Genom en nyemission erbjuder fastighetsbolaget Preservia nu en unik möjlighet till en direktinvestering i hyresfastigheter, just där bostadsbristen är som störst.

– Det här är en investeringsmöjlighet som ger en årlig, riskjusterad avkastning om tio procent, säger Preservias vice vd David Hansson.

Enligt siffror från Hyresgästföreningen led 240 av Sveriges 290 kommuner av bostadsbrist förra året - en fördubbling på bara tre år. Problemet är särskilt stort när det gäller mindre hyresrätter och  eftersom byggandet av nya bostäder går långsamt kommer bristen bara att öka under de närmsta åren.

Det är ur denna problematik som idén till Preservia föddes. Bolaget, som grundades 2015, har som affärsidé att utveckla, uppföra och förvalta små, högkvalitativa hyresrätter i de områden där bostadsbristen är som störst. I dagsläget har Preservia fastighetsprojekt under uppförande i Gävle, samt i Huddinge och Bålsta i Stockholmsregionen. Projektet i Gävle förväntas stå klart i mitten av 2017 och projekten i Bålsta och Huddinge har planerad inflytt under 2018 och 2019.

Totalt rör det sig om 800 lägenheter och för att finansiera färdigställandet av projekten – och även plocka in pengar till framtida projekt – genomför Preservia nu en nyemission. Enligt Preservias vice vd, David Hansson, vänder sig emissionen till investerare som vill göra en direktinvestering mot svenska bostadsfastigheter i lägen där bostadsbristen är som störst.

– Det här är en investeringsmöjlighet som ger en årlig, riskjusterad avkastning om tio procent, utbetalt kvartalsvis, berättar David Hansson.

Enligt David Hansson finns det flera aspekter som gör Preservias projekt attraktiva ur ett investerarperspektiv. Dels ger hyresfastigheterna en väldigt stabil avkastning som inte är särskilt konjunkturkänslig. Fokuset på hyresfastigheter gör också att Preservias aktie har en relativt låg korrelation till den övriga aktiemarknaden. Därmed kan aktien fungera som ett bra komplement för den som vill diversifiera sin portfölj. Den potentiella värdeökning på fastigheterna skapar dessutom möjligheter till ännu en inkomstkälla, genom att fastigheter kan avyttras om marknadsförutsättningarna är fördelaktiga.

Läs mer om Preservias emission här.

 

»Enligt Boverket är behovet av nya bostäder fram till år 2025 cirka 710 000 bostäder, varav en större del, 440 000 bostäder, bedöms behövas redan 2020«

 

Har minskat riskerna
Ytterligare en aspekt som David Hansson lyfter fram är att Preservia, i största möjliga mån, minimerat riskerna i sina projekt och skapat så förutsägbara intäkter som möjligt. I alla projekt tecknar Preservia nämligen avtal där säljaren ansvarar för totalentreprenad till ett fast pris, samt avger hyresgaranti, vakansgaranti och driftavtal till ett fast pris. För projektet i Gävle har Preservia dessutom tecknat ett 15-årigt avtal om presumtionshyror med Hyresgästföreningen. Det innebär att man kan garantera en förmånliga hyresnivå under hela den perioden.

Med tanke på den fortsatta bostadsbristen och det låga ränteläget i Sverige tror David Hansson också att det gynnsamma läget för Preservia kommer fortsätta under de närmsta åren. Därför siktar bolaget också på att utöka sin portfölj och letar ständigt efter nya spännande projekt.

– Enligt Boverket är behovet av nya bostäder fram till år 2025 ca 710 000 bostäder, varav en större del, 440 000 bostäder, bedöms behövas redan 2020, vilket ger en genomsnittlig årstakt om 88 000 bostäder. Preservia ser fram emot att bidra till att mätta behovet och bidra till samhällsnyttan, säger David Hansson.

Presenteras av


Preservia investerar och förvaltar bostadsfastigheter. Intäkter genereras genom fastigheternas driftsnetto samt i förekommande fall dess värdeökning. Preservia investerar primärt i hyresrättsfastigheter som en långsiktig ägare och kan avyttra projekt om marknadsförutsättningarna är fördelaktiga.

Läs mer på www.preservia.se

Emissionsvillkor i korthet

Teckningsperiod: 6 juni–30 juni 
Emittent: Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Emissionsbelopp: 15 MKR
Teckningskurs: 100 kr
Minsta antal att teckna: 50 


Läs mer här.


David Hansson, vice vd för Preservia.

David Hansson, vice vd för Preservia.

Redaktionen