Virtway genomför just nu en nyemission och satsar på två unga och lovande it-företagVirtway Invest AB gör en nyemission för att utveckla intressebolaget Indigo Group. Emissionen omfattar elva miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att investeras i Indigo Group och IC You AB. ICYou AB genomför just nu en nyemission där Virtway Invest AB deltar. 

– Indigo Group är vårt största innehav. Företaget har en världsledande teknologi, som gör det möjligt för alla typer av spelplattformar att kommunicera med varandra, säger Fredrik Nilsson, vd i Virtway Invest AB.

– Det finns ingen motsvarighet i Europa till Indigo Group. Förutom uppdragsbaserad utveckling av e-learning till Astra Zeneca, Santillana, Grupo Femxa, Vodafone, Ministry of Science and Innovation Spain, Dupont/ Air France, Carefour med flera, kommer Indigo Group att satsa på egna program och datamiljöer.

Två områden är aktuella för utveckling just nu. Dels en virtuell miljö för utbildning och dels en spelutveckling-satsning med arbetsnamnet Troglomics.

Lång erfarenhet

Indigo är från början ett spanskt IT-företag, vars teknologi för virtuella världar är världsledande och lämpar sig för tillämpningar inom sport, musik, social media och utbildning. Företaget har lång erfarenhet av att utveckla, producera och distribuera spel till PC, Mac, smartphones etc. Det finns en betaversion av Indigos spel-app som laddats ner 160 000 gånger utan någon som helst marknadsföring.

Ett av företagets första och mest spännande projekt i nystarten som producent av egna produkter är Linguoland, en virtuell miljö och mötesplats för individer som vill lära sig främmande språk. Avtal finns redan med flera språkkursföretag. Projektet har bland annat uppmärksammats av Apple Europe.

Spelföretag med goda kontakter

ICYou är specialiserat på att producera och marknadsföra mobilspel som är ”brandade” för de större fotbollsklubbarna i Europa och byggda för både Android och iOS-plattformar. Företaget har kontrakt med flera internationella klubbar, bland väldens största och mest kända varumärken. Organisationen är nerbantad men affärsmodellen kan enkelt skalas upp.

– Vi har idag ett spel ute på marknaden och det andra spelet är hos App Store för godkännande, säger Fredrik Nilsson. Det utmärkande med spelen är att man kan vinna unika priser relaterade till respektive klubb.

Med nuvarande finansieringsrunda räknar ICYou med att trygga de närmaste 18 månadernas verksamhet.

Strävar efter majoritetsposter

Virtway Invest är ett svenskt investmentbolag som arbetar med investeringar på internationell nivå. Affärsområdena är Data/IT, Miljöteknik och Innovation.

– Våra innehav är aktiva och vi arbetar nära bolagen och dess styrelser, säger Fredrik Nilsson. Vi strävar efter majoritetsposter eller betydande minoritetsposter i bolagen. Syftet är att kunna erbjuda våra investerare attraktiva avkastningar inom två till tre år.

– Vi investerar endast i bolag och branscher som vi förstår eller har intresse i, bolag med välplanerade och tydliga tillväxt- och exitstrategier.

Läs mer om oss: här

Presenteras av Virtway invest

virtway-logo
Nyemission i Virtway Invest AB.

Teckningskurs: Sju (7) SEK. Courtage utgår ej.

Aktierna köpes i poster om 10.000 SEK (1 428 B-aktier)

Total emission: 1.573.300 aktier eller 11.013.100 SEK

Teckningstid:
T.o.m. 30 september (med reservation/tidigare fullteckning av emissionsbeloppet)

Läs mer om oss här!

Redaktionen