Tundra fonder ser potential i VietnamTundra Fonder är bland de första att investera i bolag i den expansiva vietnamesiska ekonomin. Fonden Tundra Vietnam har på tre månader attraherat 100 miljoner kronor, investerat i ett 40-tal bolag och redan noterat en 15-procentig värdetillväxt.

Många privatplacerare ser potentialen i den vietnamesiska ekonomin, säger Mattias Martinsson, förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen av Tundras senaste fond.

Tundra Vietnam startades i maj i år, kan handlas i PPM och är Skandinaviens första aktivt förvaltande aktiefond med inriktning på den vietnamesiska aktiemarknaden. Den investerar direkt i bolag noterade på Ho Chi Minh-börsen. På bara tre månader har tillväxten varit 15 procent.

–Ingen av våra andra fonder har skapat ett sådant intresse, inte ens Pakistan, säger Mattias Martinsson. Det finns en stor nyfikenhet och en positiv inställning till Vietnam. Många svenskar har varit där på semester och själva sett den utveckling som är på gång. Det finns en grundtro på landet, som sträcker sig förbi det rent ekonomiska.

Utvecklingen i Vietnam jämförs med den i Kina, då landet blev en ny produktions-hub. Precis som produktion tidigare flyttats till Kina, Japan och Sydkorea väntas den nu flytta till Vietnam. Redan är landet till exempel Samsungs största tillverkningsland och Nike tillverkar fler skor i Vietnam än i Kina. En förklaring är att lönerna är omkring en tredjedel av de i östra Kina, men att utbildningsnivån är relativt hög, att läs- och skrivkunnigheten är 95 procent.

Trots vissa restriktioner kring utländskt ägande är landets aktiemarknad en av de mest likvida bland världens gränsmarknader. Landet öppnar gradvis för utländska investerare.

–Vietnam ligger strategiskt bra till. Direktinvesteringar och ökande export driver ekonomin. Vi bedömer att Vietnam har tio väldigt spännande år framför sig. Det är också den placeringshorisonten man bör ha. Det finns stora möjligheter, men självfallet också stor risk. Tundra Vietnam ska man ha som en pusselbit bland sina placeringar.

–Vi grundar våra bedömningar av bolagen på egna möten med företagen, noggrann analys av resultat- och balansräkningar och goda kontakter med lokala nätverk.

Placeringar som gynnas av tillväxten

Tundra Vietnam placerar framför allt i bank- och finanssektorn, där en tredjedel av fondens investeringar ligger. Basindustri, energi och konsumentvaror är andra stora sektorer.

–En av våra senaste investeringar gäller cementtillverkaren Hatien Cement, ett bolag som verkar i södra Vietnam och som vi räknar med ska utvecklas bra i takt med att bygginvesteringarna åter ökar, säger Mattias Martinsson.

Shamoon Tariq leder analysarbetet och är ansvarig för Tundra Fonders kontor i Karachi i Pakistan:

–Vi ser ett ganska modernt samhälle i Vietnam, bland annat med många kvinnor på ledande positioner i näringslivet, ett snabbt ökande välstånd och vi väntar oss en allt starkare ekonomi och en konsumentboom. Människor är välutbildade, hårt arbetande och de har stora ambitioner.

Presenteras av Tundra Fonder

tundra-logo Tundra Fonder erbjuder sammanlagt sex olika fonder. Utöver Stockholm har Tundra även ett kontor för företagsanalys i Karachi med fyra anställda. Aktiefonden Tundra Vietnam kan handlas i PPM (762823)

Startdatum: 2014-05-06.

Tillväxt från start: Cirka 15%.

Förvaltningsvgift/år: 2,5%

Risknivå: 7 av 7.

Förvaltare: Mattias Martinsson.

Tundra Pakistan var en av de tio bästa fonderna i PPM under både 2012 och 2013.

Besök gärna vår hemsida om du vill veta mer:

http://www.tundrafonder.se

 


Riskinformation

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser för fonden kan hämtas från www.tundrafonder.se. Kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar till dig.

Redaktionen