Svenska bolaget siktar på internationell expansion

Anders Ingvarsson, vd för Life Assays.

Med nya produkter i portföljen och utvalda marknader i sikte satsar medtech-bolaget LifeAssays nu på internationell expansion. Enligt VD Anders Ingvarsson är bolagets mål att expandera till några av världens största veterinärmarknader – och man är redan på god väg.

Sedan år 2000 har LifeAssays utvecklat verktyg som upptäcker infektioner i kroppen genom att mäta nivåerna av specifika proteiner i blodet. Tekniken bygger ursprungligen på forskning från Lunds Universitet och de senaste åren har LifeAssays fokuserat helt på instrument för veterinärvård.  Skiftet till veterinärmarknaden har också visat sig lyckosamt och de senaste två åren har bolaget därför lagt allt mer fokus på en internationell expansion.

Så sent som i våras presenterade LifeAssays sitt största internationella genombrott hittills, i form av ett partnerskap med ett kinesiskt bolag. Genom partnerskapet kommer LifeAssays i år starta ett kinesiskt dotterbolag som kraftigt ska öka deras försäljning i Kina – en marknad där antalet husdjursägare och veterinärkliniker växer fort.

– Först och främst ska vi fokusera på att hitta nya försäljningskanaler, så att vi ökar trycket på marknaden, berättar Anders Ingvarsson.

Samtidigt som arbetet med det kinesiska bolaget, pågår en mängd andra aktiviteter. LifeAssays har nyligen lanserat flera nya produkter som exempelvis den nya kattesten som tagits emot väldigt väl i Norden och bolaget siktar därmed på att etablera sig på andra stora marknader. För att finansiera denna utveckling genomförde bolaget i november även en nyemission.

»Vi flyttar labbet in i fickan på veterinären och kanske kommer den även kunna användas på små kliniker på humansidan«

Läs mer om LifeAssays här.

Nya produkter öppnar nya dörrar
Ett exempel på en ny produkt, med stor potential, är det nya infektionstestet för katt som LifeAssays lanserat i år. Testet bygger på en inflammationsmarkör (SAA) och har givit en rejäl skjuts i försäljningen av deras kattester. För att följa upp framgången lanserade bolaget dessutom ett liknande test för hästar i september. Tillsammans med bolagets nya instrument MagniaReader, som drivs på batterier och enkelt kan tas med i en veterinärbil, hoppas LifeAssays därmed kunna nå ut till en ny typ av veterinärer.

– Det är en helt annan typ av veterinärer som åker ut till hästgårdar eller ridskolor och de har andra behov än veterinärer som jobbar på en klinik. Genom den nya markören och det här nya instrumentet har vi alltså början på en instrumentplattform som vi kan ta ut på hästmarknaden, förklarar Anders Ingvarsson.

Med det nya hästinstrumentet tror Anders Ingvarsson även att LifeAssays har en större möjlighet att slå sig in på veterinärmarknaderna i USA och Tyskland. I Tyskland har bolaget redan inlett sin försäljning av instrumentet och genom ett bidrag från Tillväxtverket har man även börjat bearbeta den amerikanska marknaden inför en lansering i november.

– Det är jättemarknader med ett relativt konservativt arbetssätt, men vi ser nu att det börjar lossna. Vi har satsat på egen personal i både Tyskland och USA parallellt med diskussioner vi har med lokalt förankrade distributörer.

Läs mer om LifeAssays teknik här.

För att nå ut bredare och slå sig in på dessa nya marknader tror Anders Ingvarsson mycket på just portabla verktyg. Därför håller bolaget nu på att utveckla teknik även för enkla men exakta engångstester. Med dessa engångstester kommer veterinärer att kunna använda ex. blod från en häst utan att behöva skilja blodets plasma från de röda blodkropparna för att få tillförlitliga svar. Istället ska engångstestet, som kan rymmas i fickan, sköta den processen helt själv och därmed minska risken för fel.

– Vi flyttar labbet in i fickan på veterinären och kanske kommer den även kunna användas på små kliniker på humansidan, säger Anders Ingvarsson.

Presenteras av

 

LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA).

Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin.

För mer detaljer se www.lifeassays.com


 

Redaktionen