Prestigefullt Kina-stipendium höjt till 200 000 kronorVarje år delar Anders Walls Stiftelse ut ett stipendium för ett års internship på Svenska Handelskammaren i Kina med placering i Shanghai. Nu har man höjt summan från tidigare 150 000 kronor till 200 000 kronor vilket gör stipendiet till stiftelsens största ordinarie stipendium. 

Sedan 1981 har Anders Walls Stiftelse delat ut stipendier årligen till unga begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap, landsbygdutveckling, internationella studier och musik. Hittills har man delat ut drygt 60 miljoner kronor i stipendier och bidrag och antalet stipendiater uppgår idag till runt 400 personer. Nu har man beslutat att öka stipendiesumman för det prestigefyllda Kina-stipendiet till 200 000 kronor. Stipendiet ger en person möjlighet att arbeta på Svenska Handelskammaren i Shanghai under ett år vilket både ger värdefull erfarenhet för framtiden som en bättre förståelse för Kina som land. 

– Tack vare vårt fina samarbete med Svenska Handelskammaren i Kina sedan tio år tillbaka har unga talanger kunnat få en värdefull inblick i Kinas kultur och affärsliv. Året i Shanghai är en fantastisk start på en internationell karriär för den enskilde stipendiaten och stipendierna gynnar på sikt även Sverige som nation, säger stiftelsens ordförande Anders Wall. 

Flera prestigefyllda uppdrag
Som Anders Wall-stipendiat får man delta i planering och genomförande av kammarens events och man får dessutom driva ett eller flera projekt inom ramen för verksamhetens service till medlemsföretagen i Kina. Tillsammans med kontorschefen ansvarar även stipendiaten för att koordinera kommunikationsplanering och producering av innehåll till kammarens digitala kanaler. 

– Stipendiaten blir även ordförande för kammarens Young Professionals-nätverk och får projektleda den årliga karriärmässan. Stipendiaten deltar också i handelskammarens styrelsemöten. 

Stipendiet delas ut i mars 2019 vid stiftelsens årliga stipendieceremoni på Musikaliska i Stockholm och det är fritt att ansöka fram till den 2 november. 

Presenteras avOm Anders Walls Stiftelse

Sedan starten har stiftelsen delat ut cirka 60 miljoner kronor i stipendier och bidrag och antalet stipendiater uppgår idag till runt 400 personer. Minst lika viktig som stipendiesumman är med­lemskapet i nätverket Wallumni, bestående av alla tidigare stipendiater. Medlemmarna träffas regelbundet och genomför bland annat internationella studieresor tillsammans. Stiftelsens ordinarie stipendier delas med några undantag traditionellt ut vid en ceremoni i Stockholm den 10 mars.

Redaktionen