Nu handlas teckningsrätter i FX InternationalTeckningsperioden i FX Internationals företrädesemission är igång. Mellan den 17 och 31 oktober kan man handla med teckningsrätter. Emissionen som är på 13 miljoner kronor kommer att användas för att starta en helt ny hedgefond med förvaltning styrd av artificiell intelligens inom valutamarknaden.

Den 3 november 2016 är beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall och utskick av avräkningsnotor. 7 november är beräknad likviddag för avräkningsnotor. Handel med BTA sker tills dess att emissionen är registrerat hos bolagsverket.

FX International AB är ett publikt aktiebolag registrerat på Aktietorget med kortnamn FXI. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen. Företaget fokuserar på algoritmstyrd handel inom valutamarknaden. Bolaget bedriver handel med egen tillgångsmassa, är aktiva rådgivare till planerade fondbolag, och bidrar med förvaltning till kvalificerade investerare.

Inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad, långsiktig och konjunkturoberoende absolut avkastning. Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i transaktionen och Advokatbolaget Wiklund Gustavii AB är legal rådgivare i transaktionen.

 

»Fonden erbjuder ett intressant komplement till kapitalmarknadens aktörer«

 

Tar bolaget till kommersiell fas

–Emissionen är avsedd att ta bolaget till kommersiell fas genom att pengarna används som startkapital till en planerad fond, säger FX Internationals vd Lars Eriksson.

–Fonden erbjuder ett intressant komplement till kapitalmarknadens aktörer. Vi vet att det finns ett stort intresse för alternativa förvaltningsformer inom valutamarknaden, speciellt under tider när många traditionella tillgångsslag såsom aktier anses vara högt värderade i en marknad med negativ ränta och stora risker, särskilt politiska, som dämpar intresset för placeringar i aktier.

Lars Eriksson siktar på en årlig avkastning för fondens investerare på mellan fem och femton procent.

–Modellen i handelsplattformen Genova FX™ baseras på statistiska analysmetoder som optimeras med artificiell intelligens, som efterliknar slutsatser som dras i den mänskliga hjärnan. Organisation och arbetsmetoder skiljer sig därigenom väsentligen från traditionella förvaltningsmetoder. Det hela bygger på kvantitativ analys och drar slutsatser från historiska statistiska mönster. Sedan starten 2011 har vi uppnått en årlig utveckling på mer än femton procent.

All forskning och utveckling kring analys- och förvaltningsmetod sker i Sverige.

–Professionella placerare sprider förstås sina risker. Vår handelsplattform är ett intressant alternativ för de investerare som söker en säker avkastning som inte korrelerar till vanliga konjunktursvängningar.

Läs mer om FX Internationals algoritmstyrda handel.

Chans att få del av god intjäning

Skälet till att vi är optimistiska om fondens attraktion är att det är svårt att hitta bra investeringar i dagens lågräntemiljö med uppdrivna värderingar på aktier och andra tillgångar. Vår fond erbjuder ett konjunktur- och marknadsoberoende investeringsalternativ med god och säker avkastning. Sådana investeringsmöjligheter är svåra att finna.

– De som säkrast tjänar pengar på fondförvaltning är fondens förvaltare, dvs FXI och indirekt FXI:s aktieägare. FXI:s styrelse ser därför det som ett utmärkt tillfälle för FXI:s aktieägare att få del av den ökade intjäningsmöjligheten genom att delta i vår nyemission. Hjärtligt välkommen till den fortsatta resan med FXI!

Läs mer om nyemissionen här.

Presenteras av


Logga-FXI-new

• FX International AB är registrerat hos Finansinspektionen och handlas på Aktietorget.

• Arbetar med egen förvaltning kombinerat med rådgivning till kvalificerade investerare.

• Har cirka 800 aktieägare.

• Emissionsbelopp: 13,2 MSEK.

• Antal aktier i emissionen: Högst 1 701 289 aktier.

• Företrädesrätt: Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätt i Företrädesemissionen är den 13 oktober 2016.

• Teckningstid: 17 oktober – 31 oktober 2016.

Erbjudande och anmälningssedlar hittar du här.

www.fxi.se

Redaktionen