Igrenes gasfyndigheter vid Siljan är snart klara för exploatering

Mats Budh, Igrenes vd och grundare.

Prospekteringsbolaget Igrene går från testverksamhet till att begära tillstånd för produktion. Efter många års sökande efter gas, provborrningar och nu senast fyra veckor med lyckat fullskaletest med produktion av gas satsar företaget på att borra för att ta upp den metangas som man hittat vid Siljan i Dalarna.

Målsättningen är kommersiell produktion. Igrene siktar på att bli en viktig part för försörjningen av fordonsgas och industriell gas i Sverige.

–I augusti ska borrningarna för att nå ner till 500 meters djup komma igång, säger Mats Budh, Igrenes vd, grundare och pionjär. På 257 meters djup har hålet där fullskaletestet genomförts i förbindelse med en reservoar med fri gas på större djup och därför kommer det fördjupade hålet inte att fodras in och gjutas utan borrning sker i öppet berg.

Läs mer om Igrenes verksamhet här.

Söker tillstånd i höst

Även den fjärde veckan av produktionstest visade stabilt tryck in i avgasningsanläggningen med vattentemperatur om 18 grader C och i snitt 18 kubikmeter metangas i timmen vid pumpning av en kubikmeter vatten och över 96 procent metanhalt i gasen.

–Testet har gett det resultat Igrene förväntat sig och vi kan konstatera att på denna plats har vi kontakt med en reservoar med fri gas på större djup, säger Mats Budh. Testet har därför avslutats och vi kan genomföra fördjupade borrningar.

–Allt har gått bättre än plan och jag räknar med att vi tidigt i höst kommer att söka utvinningstillstånd. Det blir en ny upplevelse för myndighetssverige, som säkert måste hämta expertis från utlandet för att bilda sig sin egen uppfattning om vår fyndighet. Det handlar också om omfattande miljökonsekvensutredningar, säger Mats Budh, som tror att tillstånd skulle kunna komma inom 1,5 till 2 år från det att ansökan lämnas in.

–För mig personligen känns det som att jag har uträttat det som jag hade i uppdrag att göra. I höst kommer min efterträdare att finnas på plats. Det hade naturligtvis inte varit fallet om vi inte själva var säkra på vår sak och Igrenes möjligheter.

Läs mer om Igrenes lyckade tester här.

Ytterligare ett produktionshål

Parallellt med långtidstestet har Igrene påbörjat ytterligare ett produktionshål cirka 800 meter öster om testplatsen inom det s.k. Morafältet. Detta hål har utförts med tio tums foderrör ner till 102 meters djup och med sju tums foderrör ner till 230 meters djup. Där har röret gjutits fast i det omkringliggande berget. När betongen stelnat ska borrningar ner till cirka 500 meter fortsätta.

Mats Budh har tidigare uttalat att det beräknas finnas gas som kan räknas i miljarder kubikmeter i Morafältet inom Siljansringen. Igrene har prospekterat aktivt sedan år 2002 och 2008 borrades de två första undersökningshålen, som bevisade att det finns gas på rimliga djup. Första större gasförekomsten upptäcktes 2009.

Presenteras av

765211478e137fff868ace59ec1c9666

 

Om verksamheten

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget har varit verksamt i 14 år, är noterat på Aktietorget sedan 2014 och har cirka 2500 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas störta meteoritkrater. Flera provborrningar efter gasfyndigheter har genomförts och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga öden av ren metangas. Det är utanför kratern som det finns lock av sedimentära bergarter som håller gasen instängd. Igrene kommer också att fördjupa undersökningarna på några platser innanför kraterkanten.

Läs mer på www.igrene.se

Redaktionen