Här är börstrenderna att följa under 2017

Tom Santamaria Olsson och Marcus Swenning, förvaltare på Monyx.

Med fokus på långsiktighet framför spekulation försöker Monyx aktieförvaltare göra resan uppåt så stabil som möjligt för sina fondsparare. För att lyckas med detta gäller det därför att både hitta bra bolag och de avgörande trenderna på marknaden. Bland de trender man följer extra noga under 2017 hittar vi: en uppgång för värdeaktier, ökade utdelningar i USA och värderingen av cykliska bolag.

I januari 2016 tog Marcus Swenning över förvaltningen av fonden Monyx Svenska Aktier och han kan se tillbaka på ett lyckat första år med en avkastning på 11,8 procent – mer än två procent över index. Under Marcus Swennings ledning har fonden också genomgått stora förändringar. Antalet innehav har exempelvis halverats, till runt 55, och även fondens strategi har förändrats; från en mer renodlad top-down-analys till en kombination av tematisk top-down-vy och fundamental analys av bolagen.

– Det är så jag arbetar när jag analyserar: både ”top-down” och ”bottom-up”. Det går ofta att identifiera intressanta teman i marknaden och då vill jag hitta en eller flera sektorer som passar in i det temat. Sedan bygger jag en portfölj med en ”tilt” åt det hållet, berättar Marcus Swenning. Jag bedömer att en portfölj med 40-50 innehav ger en tillräcklig diversifiering och flexibilitet.

Målsättningen är att förvalta en portfölj med en bas av kärninnehav med en något längre placeringshorisont. Dessa innehav kompletteras sedan med mer ”opportunistiska" innehav där Marcus Swenning positionerar sig för att dra nytta av kortare trender och möjligheter. Genom denna kombination har förvaltningen av Monyx Svenska Aktier blivit mer aktiv, samtidigt som den behåller den långsiktighet som kännetecknar alla Monyx Fonder.

Läs mer om Monyx Svenska Aktier här.

Dessa tankegångar känns också igen hos Tom Santamaria Olsson, som ansvarar för Monyx globala aktieplaceringar. Eftersom Monyx primärt förvaltar pensionspengar lägger nämligen alla bolagets förvaltare ett stort fokus på just långsiktighet och stabilitet, snarare än att bara försöka tajma marknaden. Den globala aktiestrategin liknar därför den i Monyx Svenska Aktier, även om tillvägagångssättet är ett annat.   

– Mitt investerbara universum är upp mot 4500 bolag och med så många bolag att analysera så går det inte att läsa bolagsrapporter. För att hantera all information har jag istället byggt kvantitativa modeller som gör det åt mig och väljer ut de bolag jag investerar i. Så även om jag och Marcus har samma målsättning med våra portföljer så skiljer vi oss markant åt hur vi går till väga. I likhet med Marcus portfölj består även min globala aktieportfölj av delstrategier med olika inriktning och egenskaper som jag kombinerar till en mer diversifierad portfölj. Mina strategier kan beskrivas som billiga, trendande, lönsamma och stabila kvalitetsbolag, säger Tom Santamaria Olsson.

 

»Den ekonomiska statistiken som har rapporterats de senaste månaderna har överlag varit väldigt positiv och det har gynnat cykliska sektorer, exempelvis svenska verkstadsbolag«

Läs mer om Monyx fondutbud.

Minskad exponering mot cykliska bolag

Utmaningen för Monyx aktieförvaltare blir därmed att bygga stabila portföljer, som samtidigt är flexibla nog för att fånga upp avgörande trender. Inför detta år har Marcus Swenning identifierat några sådana trender som han följer extra noga.

– Den ekonomiska statistiken som har rapporterats de senaste månaderna har överlag varit väldigt positiv och det har gynnat cykliska sektorer, exempelvis svenska verkstadsbolag. Värderingarna för vissa av bolagen är nu uppe på höga nivåer ur ett historiskt perspektiv och jag tror att det snart kan finnas anledning att börja dra ner lite på cyklisk exponering, till fördel för bolag av mer defensiv karaktär och aktier med bättre värderingsstöd, säger han.

En annan trend som Marcus Swenning utnyttjat under förra året, och som fortfarande är intressant, är de stigande råvarupriserna. När råvarupriserna steg under förra året gav det en skjuts åt gruv- och oljebolag men även åt banker, som gynnades av att inflationsförväntningarna och marknadsräntorna tickade upp från låga nivåer.

– Vi överviktade banker och underviktade fastigheter under sommaren, vilket bidrog positivt till avkastningen förra året tillsammans med investeringarna i energirelaterade bolag under hösten. Jag tror inte att trenden med genomsnittligt högre råvarupriser är slut ännu, och förutom oljebolag kan det vara intressant att leta efter aktier i närliggande sektorer som oljeservicebolag och bolag verksamma inom Marine Shipping.

 

»Förhoppningsvis håller trenden i sig och 2017 blir ett bra börsår. Trump har utlovat en del reformer som kan vara positivt för amerikanska bolag, men dessa kommer nog som tidigast träda i kraft i höst«

 

Läge för värdeaktier

Ytterligare en trend som båda följer noga är utvecklingen för värdeaktier, alltså aktier som värderas lågt i förhållande till bolagets vinst, försäljning, eget kapital och utdelning. Efter ett antal tunga år har nämligen värdeaktier, sedan halvårsskiftet 2016, börjat gå bättre än tillväxtaktierna. Trenderna kring värdeaktier och tillväxtaktier tenderar också att gå i långa cykler, vilket gör att vi kan vara i början på nästa långsiktiga uppgångsfas för värdeaktier.

– Värdebolag har haft nästan 10 jobbiga år och har inte varit ett populärt investeringstema så det finns en stor potential och många som vill att denna typ av bolag ska komma tillbaka. Lågräntemiljön som vi befinner oss i nu har inte gynnat värdebolag, och i samband med att vi börjar se slutet på denna ränteregim för att återgå till något mer normalt, borde det också leda till att värdebolag börjar handlas mer normalt. Den här analysen är svår att modellera kvantitativt utan här förlitar vi oss bland annat på vår makroekonom Peter Gummessons men även hela förvaltningsteamets samlade erfarenhet, säger Tom Santamaria Olsson.

Värdeaktierna nådde botten i början av 2016 och har sedan dess börjat återhämta sig. De har haft en stark period i samband med att Donald Trump vann amerikanska presidentvalet.

– Förhoppningsvis håller trenden i sig och 2017 blir ett bra börsår. Trump har utlovat en del reformer som kan vara positivt för amerikanska bolag, men dessa kommer nog som tidigast träda i kraft i höst, säger Tom Santamaria Olsson

En av reformerna är en potentiell skatterabatt på utlandsvinster som Tom Santamaria Olsson tror kan leda till större utdelningar eller mer troligt återköp av egna aktier bland amerikanska bolag. Så denna typ av bolag det kan vara ett tema att följa upp ifall reformen får bifall av senaten.

– Ett annat tema som kan vara värt att hålla ögonen på och som också är en följd av Trumps politik är hans utlovade satsningar på infrastruktur som då borde gynna amerikanska byggbolag, säger Tom Santamaria Olsson.

.

Presenteras av

Om Monyx:

För en värdefullare vardag och framtid

  • Monyx Financial Group AB är ett svenskt värdepappersbolag i Stockholm med verksamhet även i Umeå. Vi är sammanlagt 50 medarbetare. 
  • Monyx är ett helägt dotterbolag till det danska bolaget NewCap Holding A/S, som är noterat på NASDAQ OMX Köpenhamn.

  • Vi förvaltar ca 30 miljarder kronor i våra fonder.

Läs mer om oss på monyx.se

Fakta

Monyx Svenska Aktier

Förvaltningsavgift: 0,7 procent

Förvaltat kapital: 1,374 miljarder kronor (2017-01-31)

Riskklass: 6/7

Ansvarig fondförvaltare: Marcus Swenning

Fondens startdatum: 1998-12-16

Fondkategori: Aktiefond                                     

Genomsnittlig avkastning 5 år: 14,9 procent

Premiepensionsnummer: 585216                                           

Källa: Morningstar

Läs mer om Monyx Svenska Aktier här

 

Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.

Redaktionen