Expertpanel: När misslyckas aktiv förvaltning?Vilket är det vanligaste misstaget ni ser hos de aktivt förvaltade fonderna som inte lyckas med att slå index?

fjell_05-200x300Det måste ju vara att de ofta ligger indexnära och det är nog ofta på grund av att förvaltarna ges strama investeringsmandat från sin arbetsgivare. Dessutom de ofta ungefär samma investeringsprocess och syn på marknaden, vilket i sin tur gör det svårt att skilja sig från genomsnittet.

Öyvind Fjell, Fondförvaltare Delphi Fonder 


Niklas-233x300Vi på Spiltan Fonder funderar inte så mycket på vad våra konkurrenter gör utan är fokuserade på vad vi ska göra. Men om man konsekvent har fonder som går sämre än index så måste man antagligen se över sina urvalskriterier när det gäller bolag. 

Niklas Larsson, marknadsansvarig Spiltan Fonder


Stefan-Olofsson-219x300Att de kallar sig aktiva men när man tittar noggrannare på innehaven ser man att fonden är placerat i stort som sitt jämförelseindex. Lite kostnader på det och fonden går sämre in sitt jämförelseindex. Som aktiv förvaltare måste man ibland våga förlora i det korta perspektivet gentemot index och hålla fast vid sin marknadsuppfattning/aktier och förhoppningsvis därmed vinna i det långa perspektivet.

Stefan Olofsson, förvaltare Sensor Fonder

 

 

Redaktionen