Bitcoin eller Bitcoin Cash – vad händer på marknaden?Nya begrepp har introducerats i Bitcoin-världen. 2017 dök Bitcoin Cash upp och i november 2018 blev begreppen Bitcoin Cash SV och Bitcoin Cash ABC nya namn som cirkulerade. Stridigheter mellan olika falanger av bitcoinanhängare ligger bakom de nya namnen.

Kryptovalutan Bitcoin fortsätter att fascinera – och att utvecklas. En del av förändringen till att den förändras är sprungen i den begränsning som funnits i Bitcoins DNA, blockkedjan. I takt med att Bitcoin ökat i värde och fler bitcoins kommit ut på marknaden och blockkedjan blivit längre, har tiden och energin som gått åt till att processa transaktionerna blivit ett allt större bekymmer.

I maj 2017 kunde en enda transaktion med bitcoin i värsta fall ta flera dagar att slutföra. Mot en avgift kunde det ske snabbare. I slutet av 2017 var avgiften uppe i närmare USD 30. Det kom att leda till att köp med bitcoin till små värden blev opraktiska eller rent av oekonomiska. Trögheten blev ett hot mot kryptovalutans överlevnad. Medan kreditkortsföretaget VISA vid den här tidpunkten processade runt 150 miljoner transaktioner per dag, eller 1700 transaktioner i sekunden, kunde Bitcoin-nätverket bara klara av sju. 

Blockkedjan delades i två
Varje Bitcoin-transaktion lagras i ett block med data, och alla block hänger ihop i en följd, den så kallade blockkedjan. Det som gjort systemet trögt är bland annat den begränsade storleken på blocket, 1 Megabyte. Under 2017 försökte en grupp Bitcoin-aktivister driva igenom en förändring, där blockets storlek skulle öka, till 8 Megabyte. Syftet var att lättare möjliggöra en upskalning av valutan. Det mötte motstånd, men resultatet av striden blev att Bitcoins blockkedja kom att delas i två den 1 augusti 2017, genom en så kallad hardfork. Bitcoin Cash var därmed verklighet.

När handeln med den nya, alternativa kryptovalutan - en altcoin -  inleddes var priset runt USD 240, medan Bitcoin handlades för cirka USD 2700. Konflikten mellan anhängare och motståndare till splitten dämpades något av att alla som redan hade Bitcoin i en wallet - en digital plånbok – automatiskt fick motsvarande antal Bitcoin Cash.

På något sätt kom båda sidor ut som vinnare eftersom de två valutorna dagen efter splitten var värda mer tillsammans än vad Bitcoin varit innan.

Fler splittringar
Men det var inte slut här. Interna stridigheter mellan olika fraktioner av Bitcoin Cash-anhängare kom under 2018 att leda till att även denna splittrades, och genomgick en hardfork 15 november 2018. Återigen handlade striden om storleken på blocket, där den ena grupperingen, Bitcoin ABC, föredrog en storlek på 32 Megabyte, medan den andra, Bitcoin SV, ville ha 128 Megabyte.

15 november meddelade Bloomberg att Bitcoin Cash SV handlades för USD 96.50 medan rivalen Bitcoin Cash ABC då värderades till USD 289. Sammantaget värderades de båda till ett lägre pris än deras ursprung, Bitcoin Cash, som gick för USD 425 dagen innan splitten. I någon mening förlorade båda sidor vid splitten.

Redaktionen