Advisor får PPM-pengarna att växaAdvisor Fondförvaltning AB har sedan starten år 2000 haft en stark utveckling för sin PPM-förvaltning och har levererat ett bra resultat, långt över PPM-snittet och marknaden. En aktiv förvaltning av pensionskapitalet ökar chansen att hela tiden ligga rätt placerad. 

– Generellt är det bra, när det gäller pensionspengarna som ligger i PPM, att vara aktiv och att byta fonder när marknaden förändras, att hoppa på nya tåg. Det kan gälla att placera i tillväxtmarknadsfonder, svenska, nordiska, europeiska eller amerikanska fonder eller branschfonder, säger assisterande förvaltare Mikael Svensson på Advisor.

 Hur jobbar Advisor PPM?

– Vår strategi är att göra långsiktiga val av fonder och inte byta i onödan. Kanske gör vi i snitt fyra till fem byten per år. Vi bevakar utvecklingen hela tiden. Våra sparares horisont bör vara minst tio år. Ett enskilt år kan det gå bakåt, men de bra åren kan uppväga detta med råge. Man bör undvika att gripas av panik, vilket kan göra att man hoppar av när en fond är nära botten eller hoppar på nära toppen. Vi lyckas inte alltid med våra placeringar, men historiskt har vi lyckats oftare än vi misslyckats.

» Man bör undvika att gripas av panik, vilket kan göra att man hoppar av när en fond är nära botten eller hoppar på nära toppen. «

Läs mer och ansök om Advisors PPM-förvaltning här.

Agerar snabbt och långsiktigt

Hos Advisor placeras en del av pensionskapitalet i Advisors egen fond, medan resterande del placeras i andra PPM-fonder som väljs ut från de ca 800 fonder som idag är valbara i premiepensionssystemet.

– Denna uppdelning gör det möjligt för oss att agera snabbt men samtidigt långsiktigt, säger Mikael Svensson. PPM-sparandet utgör bara en sjundedel av de årliga allmänna pensionsavsättningarna och är den enda del som man själv kan påverka. Då kan man också ta litet större risker, särskilt om man har långt kvar till pensionen.

Advisors strategiska inriktning skapar en balans och gör det möjligt att vara offensiv och långsiktig samtidigt. Advisor har en noggrant utarbetad förvaltningsprocess för bedömning och val av fonder. Generellt söker man med sina investeringar så hög avkastning som möjligt till så låg risk som möjligt. Genom att välja fonder som är okorrelerade mot varandra går det att skapa en portfölj som har lägre risk än vad som är möjligt för enskilda fonder.

Mikael Svensson avråder från det statliga förvaltningsalternativet där pensionsspararen avstår från att göra egna val.

–Det är inte så mycket förvaltning i det. I princip lägger man alla äggen i samma korg. Det är en fördel om man kan sprida riskerna genom att placera i olika fonder, säger han.

Läs mer och ansök om Advisors PPM-förvaltning här.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till Advisors nyhetsbrev!   Genom nyhetsbrevet får du regelbundet uppdateringar om de finansiella marknaderna, pensionsförvaltning och våra fonder direkt till din mail.

Presenteras av

images

FAKTA

*Advisors PPM-förvaltning har sedan starten år 2000 levererat i genomsnitt 4 procentenheter högra avkastning varje år än marknaden.

*2015 nåddes ett resultat på +6,5 % med ett genomsnitt över tid på +10,7 % per år. Jämförelsesiffran för hela PPM-marknaden är 6,8 % per år och för Stockholmsbörsen +6,3 % per år.

Läs mer på: www.advisor.se

 

Mer läsning:

Advisors Multihedge ger jämn avkastning

Advisors Multihedge ger jämn avkastning


Två egna fonder

 

Advisor är ett fondbolag med fokus på långsiktigt sparande med inriktning framför allt på pensionssparande och fondsparande. I dag har Advisor cirka 50.000 kunder och ett förvaltat kapital om cirka åtta miljarder kronor. Företaget förvaltar två egna fonder, den globala aktiefonden Advisor Världen, som bildades i maj 2011 och som finns med i PPM-systemet, samt Advisor Multihedge, en fond-i-fond av hedgefonder, som bildades i mars 2013.

Redaktionen