‌Hur fungerar ränteavdrag 2022?Ränteavdrag för bolån

Bolånet är ofta ganska avgörande för ett hushålls ekonomi och möjligheten att göra ränteavdrag på bolånet kan göra skillnad. Du kan få tillbaka upp till 30 % av vad du betalar i ränta. Du får alltså inget avdrag på amorteringen på lånet men det kan ändå handla om tusenlappar varje månad. På den del av dina räntekostnader som skjuter över 100 000 kronor får du 21 % ränteavdrag.

Det finns en del krav som ska vara infriade för att du ska ha rätt att göra ränteavdrag för bolån:

  • Det är du som står som ansvarig för att betala hela eller delar av bolånet.
  • Du har betalat räntan enligt det avtal som är upprättat mellan dig och långivaren.
  • Du har betalat skatt, så att det finns något att dra avdraget från.
  • Du har större kapitalkostnader än kapitalintäkter.

Skatteverket får automatiskt information från banken om du har betalat in ränta på ditt bolån och får en kontrolluppgift när det är dags att deklarera.

Om två personer delar ett bolån tilldelas var och en 50 % av det avdrag de har rätt att göra. Den procentuella fördelningen kan ändras, om det till exempel är så att ena parten betalar mer än den andra. Du kan läsa mer om hur ränteavdrag för bolån fungerar hos ‌Danske Bank, som har tagit fram en utförlig guide.

Ränteavdraget minskar om du har kapitalinkomster

Ränteavdraget kvittas mot kapitalinkomster, till exempel ränta på sparkonton, aktieutdelning och inkomst från uthyrning av dina privata tillgångar. 

Formeln för att räkna ut hur mycket du kan få tillbaka på skatten genom att göra ränteavdrag ser ut så här:

Inkomster från kapital - räntekostnader x 0,30 alternativt 0,21 beroende på om det gäller ett belopp under eller över 30 % (enligt förklaringen ovan).

Ränteavdraget är kontroversiellt

2021 betalade svenska staten ut 17 miljarder i ränteavdrag. En kritik mot bidraget är att det gynnar dem som är högt belånade, samtidigt som de som bor i hyresrätt blir helt lottlösa. Ränteavdraget kan också bidra till att pressa upp priserna på bomarknaden. Ränteavdraget är dock viktigt eftersom det gör det lättare för privatpersoner att äga sin bostad, något som för de flesta är ekonomiskt fördelaktigt på sikt. Ränteavdraget har också en stimulerande effekt på bostadsbyggande, vilket är viktigt av många orsaker. 

Nu är vi inne i en period med stigande räntor. Det innebär att incitamentet att ta bort ränteavdraget minskar. Det skulle helt enkelt få för stora negativa konsekvenser för hushåll där ränteavdraget var något man räknade med när man ansökte om bolån.

Vilka andra typer av lån kan man göra avdrag för 2022?

Ränteavdraget gäller inte bara bolån, även om det för de flesta är just bolånet som står för den klart största delen av hushållets lånekostnader. Du kan även göra ränteavdrag för till exempel:

  • billån
  • privatlån
  • sms-lån
  • samlingslån
  • lån från privatpersoner
  • kreditkortsskulder.

Studielånet är ett undantag och du kan alltså inte göra ränteavdrag för pengar som du lånat från CSN under studietiden. Anledningen till att du inte får göra ränteavdrag på studiemedel är att det lånet redan är väldigt förmånligt. Du får inte heller göra avdrag på eventuell dröjsmålsränta om en skuld inte betalats i tid. Samma sak gäller kostnader för lån som inte är ränta, som uppläggningskostnad och avgifter i samband med avisering. Det är alltså inte lånets effektiva ränta som avgör hur stort ditt ränteavdrag kommer att bli eftersom lånets övriga kostnader är inräknade i den effektiva räntan.

Sammanfattning

Ränteavdraget gör det möjligt att låna mer än vad du annars skulle har råd med. Detta eftersom staten täcker en del av dina räntekostnader (30 % upp till 100 000 kronor) om du uppfyller villkoren för att vara berättigad till ränteavdrag 2022. Du måste ha betalat mer i skatt än vad du kan göra avdrag för och får inte ha haft högre kapitalinkomster än räntekostnader, eftersom de kvittas mot varandra.

Vad du betalat i ränta och vad som är grunden för ditt ränteavdrag framgår i din deklaration. Kontrollera så att uppgiften stämmer och att du inte har ränteutgifter som inte rapporterats in till Skatteverket av långivaren. Gäller det bolån eller andra banklån så sker det automatiskt.

Redaktionen