Svenskt vaccin-företag vill minska mängden antibiotika till djurGenom en nyutvecklad vaccin-teknologi vill Intervacc bidra till att förebygga allvarliga smittsamma bakteriella infektioner och på sikt minska problemen med antibiotikaresistens. I företagets utvecklingsprogram ingår ett vaccin, mot hästsjukdomen kvarka, som nu är i kommersiell produktionsfas och bolaget har samtidigt utvecklat ett kandidatvaccin för gris.


– Vi har visat att teknikplattformen fungerar och med en ny generation vacciner vill vi ta viktiga steg för att bidra till en ännu bättre djurhälsa, säger Intervaccs vd Jan-Ingmar Flock.

De senaste decennierna har problemet med antibiotikaresistenta bakterier ökat kraftigt och enligt WHO är antibiotikaresistens idag ett av de största hoten mot människors hälsa. Bakgrunden till ökningen är en utbredd överanvändning av antibiotika – där djurhållningen spelar en avgörande roll.

  Det finns länder där man fortfarande använder antibiotika för att förebygga infektioner hos djur och då är det är klart att det växer fram resistenta stammar av bakterier, säger Jan-Ingmar Flock professor i bakteriologi vid Karolinska Institutet och vd för Intervacc.

För att hantera antibiotikaresistensen är det nödvändigt att vi istället förlitar oss på förebyggande åtgärder såsom vacciner. Som en del av lösningen har Intervacc därför arbetat med en ny vaccinationsteknologi som bygger på forskning från Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

En nyligen presenterad forskarrapport visar att användningen av antibiotika till lantbruksdjur väntas öka med 52 procent till år 2030 om inga regleringar införs. Marknaden kring förebyggande åtgärder såsom vacciner förväntas därmed växa och med en ny teknologi som minskar risken för allvarliga biverkningar kan Intervacc erbjuda ett tydligt alternativ för bättre djurhälsa.

Intervaccs teknologi skiljer sig från andra vacciner genom att den inte bygger på försvagade eller ”avdödade” bakterier. Istället innehåller vaccinet ytproteiner från bakterierna, vilket gör att immunförsvaret, efter vaccination, känner igen bakterierna under infektionsförloppet utan att tidigare varit i kontakt med dem. Därmed löper djuren mindre risk att bli sjuka av själva vaccinet.

Läs mer om Intervaccs vaccinationsteknologi.

Första vaccin på väg mot växande global marknad

Det första exemplet på hur den här teknologin kan användas är vaccinet Strangvac®. Ett vaccin som Intervacc utvecklat mot den smittsamma hästsjukdomen kvarka. De primära marknaderna för vaccinet är Europa och Nordamerika där ungefär hälften av de 16 miljoner hästarna idag vaccineras mot andra infektioner.

Enligt Jan-Ingmar Flock finns det en stor potential för Strangvac® eftersom kvarka är extremt smittsamt och väldigt kostsamt för drabbade hästgårdar eller ridskolor. De två vacciner som idag finns på vissa marknader har stora problem med säkerheten. Hästen får ofta kraftiga lokala reaktioner och det finns rapporter om att hästar till och med fått kvarka av vaccinet.

Intervacc avslutade under förra året säkerhetsstudierna och de kliniska prövningarna på Strangvac®, som visade att vaccinet var både effektivt och säkert. Nu pågår därför arbete med storskalig produktion och för att sedan ansöka om slutgiltigt godkännande hos Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) för att kunna inleda försäljningen. Intervacc har nyligen tecknat ett avtal med ett spanskt företag som kommer ta fram de första kommersiella satserna som krävs för att få vaccinet godkänt för försäljning.

Utvecklar vaccin för gris

Samtidigt har bolaget också påbörjat arbetet med nästa användningsområde för deras teknologi: ett vaccin mot streptokockinfektioner hos gris. I slutet av oktober presenterade Intervacc resultaten från en första effektstudie på det nya kandidatvaccinet och studien visade på en statistiskt signifikant skillnad mellan vaccinerade grisar och de som endast fått placebo.

– Vi är såklart mycket glada över detta. Det visar att teknikplattformen fungerar även för andra vacciner. Just inom grisnäringen är man dessutom väldigt vaccinations-villiga, det finns redan ett antal infektionssjukdomar hos gris som man vaccinerar mot så det är inget stort steg för en grisfarm att börja vaccinera.

Med ungefär en miljard grisar i världen är marknaden för grisvaccinet ännu större än för Strangvac® och Jan-Ingmar Flock tror även bolagets vaccinteknologi kommer kunna användas för många fler bakteriella infektioner i framtiden. Ytterligare ett projekt finns identifierat som lämpat för denna teknologi.

– Rent generellt är jag övertygad om att utveckling och användning av nya vacciner kommer växa. Vi kommer behöva satsa mer på förebyggande åtgärder eftersom det i framtiden inte kommer vara lika lätt att bota infektionssjukdomar.

Försäljningen av Intervaccs vacciner kommer på de skandinaviska marknaderna skötas av Intervaccs dotterbolag, Nordvacc Läkemedel.

Presenteras av


FAKTA:
Intervacc är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar nya vacciner mot infektioner inom området djurhälsa. Utvecklingsarbetet baseras på ny teknologi med rekombinanta proteiner istället för avdödande eller försvagade mikroorganismer, vilket finns i konventionella vacciner. Därmed minskar risken för allvarliga biverkningar. Detta är vi särskilt stolta över då det bidrar till en ännu bättre djurhälsa.

Läs mer på www.intervacc.se

 

 

Jan-Ingmar Flock, vd för Intervacc.

Redaktionen