Smart teknik omvandlar havets strömmar till grön el

Martin Edlund, vd för Minesto.

Genom att utnyttja energin i havets strömmar har svenska Minesto utvecklat ett förutsägbart komplement till sol- och vindkraft. Nu genomför bolaget en nyemission för att utveckla produktutbudet och etablera Minestos teknologi på fler marknader. 
– Potentialen är oerhört stor om man kan utnyttja långsamma havsströmmar och Minesto har idag den enda tekniken som möjliggör detta, säger vd Martin Edlund.  

Sol- och vindkraft är idag de förnybara energiformer som kommit allra längst i sin utveckling. Samtidigt brottas båda dessa tekniker med stora begränsningar.

–  Sol och vind är väldigt effektiva och bra energikällor men solen lyser inte på natten och har väldigt varierande energibidrag beroende på årstid och var du är i världen. Vind har liknande utmaningar, det är förutsägbart över ett år men från dag till dag vet man inte hur mycket det blåser. Det betyder att du aningen måste lagra eller transportera energin, vilket blir väldigt dyrt, berättar Minestos vd Martin Edlund. 

Minestos lösning, Deep Green, kommer ursprungligen från flygplanstillverkaren SAAB och utnyttjar istället energirika och förutsägbara ocean- och tidvattenströmmar. Minesto är visserligen inte först med att se den enorma potentialen i havsströmmarna men enligt Martin Edlund är man de första som utvecklat en teknik som på allvar har potential att bli kommersiellt gångbar.

Nu genomför Minesto en nyemission. Läs mer och teckna här.

Unik teknik ökar potentialen

Deep Green kan liknas vid en drake som fästs vid havsbotten och sedan ”flyger” i en åttaformad bana under ytan. Fäst vid ”draken” finns en turbin som roterar när den trycks genom vattnet och på så vis genererar el. Det unika med tekniken är att turbinen, eftersom den inte sitter fast på havsbotten, utsätts för ett vattenflöde som är snabbare än själva havsströmmen. Detta gör att Deep Green fungerar i långsammare strömmar än andra tekniker, vilket öppnar upp en större marknad.

Enligt Minestos egna beräkningar har deras teknik en potential som globalt uppgår till mer än 600 GW i installerad effekt. Detta kan jämföras med den globala kärnkraftskapaciteten som idag är cirka 400 GW. Martin Edlund menar därmed att Deep Green inom en snar framtid kan bli ett attraktivt komplement till oförutsägbar vind- och solenergi för många kustnära ekonomier.

Läs mer om Deep Green här. 

Nyemission finansierar nya anläggningar 

Minesto har utvecklat Deep Green sedan 2007 och bland ägarna finns både BGA Invest och Midroc New Technology. Under 2018 går bolaget dock in i ett helt nytt skede och genomför därför en nyemission på 103,5 MSEK. Genom att bygga anläggningar i både Wales och Taiwan är planen att i år visa upp att Deep Green fungerar även i kommersiell skala. Enligt Martin Edlund kommer bolagets teknik nämligen kunna bli ungefär lika kostnadseffektiv som solenergi eller havsbaserad vind när man fått upp volymerna och har en installerad kapacitet på runt 1 GW. 

–  Det är den bärande affären för Minesto, att göra stora system som passar in i större havsströmsparker. Det är det vi jobbar med att utveckla i Wales och det kommer vara en fantastisk framgång när vi i år kan börja genererar el med de här stora enheterna. 

Se videon: Så fungerar Deep Green

Presenteras av

Minesto_logo_preview

 

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Läs mer på www.minesto.com


Emissionen i sammandrag

» Aktieägare i Minesto har företrädesrätt att teckna 1 Unit, bestående av 4 nya aktier samt en 1 vederlagsfri teckningsoption av TO2, för varje 8 befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 26 januari 2018.

» Teckningsperioden löper från och med den 31 januari 2018 till och med den 16 februari 2018.

» Teckningskursen per Unit är 11,20 kronor, vilket motsvarar 2,80 kronor per aktie.

» Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 7 kronor under perioden från och med den 1 februari 2019 till och med 28 februari 2019.

» Bolaget tillförs högst cirka 103,5 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Emissionen samt ytterligare cirka 64,7 miljoner kronor om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.

Läs mer om emissionen här.

Ladda ner prospekt.

Ladda ner teckningssedel med företräde.

Ladda ner teckningssedel utan företräde.

Redaktionen