Gör säkrare investeringar – satsa på dina grannarSnabba cash i all ära, men att investera i goda grannar har visat sig vara det säkraste sättet att få den bästa avkastningen över tid.
- Fördelen med INVL Emerging Europe Bond fond är att vi känner marknaden väldigt väl och kan kapitalisera de bästa möjligheterna och undvika de dåliga, säger Karolis Kybartas, fondförvaltare hos INVL.

Bra grannar -> Bra fonder

Det kan vara lockande och kul med grannar som gör stort väsen av sig och ger stora fester. Men de tenderar också att få dåligt rykte och riskerar att vara svåra att ha att göra med även på andra områden. Grannar som däremot håller snyggt och rent framför egen dörr skapar ofta god stämning och vinner på att de är trevliga och pålitliga.

Säkra före det osäkra
Liknelsen stämmer också bra in på hur INVL tänker när de gör investeringar för sin Emerging Europe Bond fond.
– Länder med höga skulder och negativ tillväxt undviks helt. För INVL gäller en konservativ investeringsstrategi där vi tar det säkra före det osäkra, säger Karolis Kybartas.

INVL håller sig till obligationer på två till tre år så att portföljen inte blir sårbar för svängningar över tid, men har ändå gett en avkastning på fyra procent.
– Detta är mer än nordiska investerare kan tjäna på väldigt långa obligationer från nordiska företag, säger Karolis Kybartas.

Låga svängningar
Med sin konservativa investeringsstrategi har INVL sedan 2010 haft en av de högsta avkastningarna med lägst svängningar med exempelvis 3,5 procents avkastning på treåriga obligationer.

– Faktum är att sedan vi startade INVL Emerging Europe Bond fonden 2010 har vi åstadkommit reglerade investeringar med stor avkastning: 36 procent med väldigt låg svängning – standardavvikelse på bara 2,1 procent, siffror från slutet av oktober, 2016, säger Karolis Kybartas.

Bäst riskratio
Till detta har fonden bara haft två fall med mer än två procent sedan 2010.
Fonden satsar i länder som Bulgarien, Ryssland, Turkiet, Ungern, Makedonien, Polen och Kroatien, och har möjlighet att investera i mer än 30 länder i Central- och Östeuropa.
– Efter väldigt noggranna analyser har vi valt 20-25 obligationer som haft bäst riskratio på tillväxtmarknader i Europa, säger Karolis Kybartas.

Fondens prestation jämfört med index

graf - fonder

 


 

Fondförvaltaren Karolis Kybartas delar med sig av sina fem bästa tips om hur du gör en lyckad investering i tillväxtmarknaden i Europa:
  1. Satsa på kortsiktiga obligationer på två till tre år, så blir investeringsrisken lägre och avkastningen konstant över tid. Visst kan du kombinera med ”snabba cash” och investera i fonder som har längre bindningstid, men det är också större risker med det.
  1. Satsa på hårdvaluta som US dollar och Euro. Undvik lokala valutor som har stora variationer som ryska rubel och turiska lire, till exempel. Fonder med lokala valutor har en potential för högre avkastning, men också med större risker.
  1. Investera både i statliga- och företagsobligationer. Då kan du vara flexibel i proportionerna i investeringen om det skulle vara mer förmånligt. Och välj företag från icke-cykliska branscher. Telekommunikation brukar till exempel fortsätta ha ett starkt kassaflöde även i tider av turbulens.
  1. Investera i 20 till 25 av de mest attraktiva obligationerna. Hemligheten är att hitta guldkornen som hittills varit undervärderade på marknaden. Det gör man genom att granska deras finansiella position, deras låga skuldsättning och en solid ekonomisk tillväxt. Då undviker du tråkigt bakslag och får en mer jämn tillväxt på din fondportfölj.
  1. Välj en fondförvaltare som har lokal expertis och kännedom om marknaden.

INVL Asset Management är en fondförvaltare som är specialiserad på Östeuropeiska marknaden och har funnits sedan 2004. INVL förvaltar omkring 4,4 miljarder SEK. Ingen av konkurrenterna har i närheten av en så koncentrerad satsning.

Presenteras av

Print

 

Startdatum: 2010-10-29

Fondbolag: INVL Asset Management

Fondens namn: INVL Emerging Europe bond

Förvaltningsavgift: 1,00 % per år (fast)

Sharpekvot sedan start: 2,2

Avkastning per år (senaste 5 åren efter avgifter): 6,40%

Risknivå: 3/7

Förvaltare: Karolis Kybartas

PPM nummer: 989962

Distributörer: 
Avanza
Fondmarknaden
Nordnet
Pensionsmyndigheten

Läs mer på: www.invl.com

 


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För mer information se faktablad och informationsbroschyr på www.invl.com


 

Redaktionen