Så ska Impact Coatings ta tillvara på rakettillväxten i Kina

Henrik Ljungcrantz, vd för Impact Coatings.

Det svenska beläggningsföretaget Impact Coatings har tagit en nyckelposition på den kinesiska bränslecellsmarknaden som just nu växer explosionsartat. Bolaget planerar därför en storsatsning i Kina och genomförde i december en nyemission för att finansiera arbetet.  
– Under 2020 kommer massproduktionen vara igång, säger vd Henrik Ljungcrantz.

I ett försök att minska beroendet av fossila bränslen har den kinesiska regeringen de senaste åren lanserat ett massivt subventionsprogram riktat mot bränslecellsfordon. Tack vare den här satsningen har Kina på kort tid vuxit fram som världens absolut största marknad för bränsleceller.

Ett företag som gynnas är svenska Impact Coatings. Deras unika beläggningsteknik har nämligen visat sig öka effektiviteten i bränslecellerna med upp till 30 procent och nu genomför bolaget en storsatsning på den kinesiska marknaden. Bolagets vd, Henrik Ljungcrantz, berättar att Impact Coatings bara det senaste året har tecknat avtal med kinesiska tillverkare till ett värde av över 150 miljoner kronor. Samtidigt menar han att vi bara sett början på bränslecells-boomen i Kina.

– Man kan väldigt förenklat säga att under 2017 har företagen i Kina letat teknologi. Under 2018 kommer de att välja teknologi och börja köpa in den utrustning som behövs för att bygga fabriker. Under 2019 kommer de att starta upp produktionen och se till att allting fungerar och under 2020 kommer massproduktionen vara igång, säger han.

Läs mer om Impact Coatings satsning på bränsleceller.

I dagsläget för Impact Coating diskussioner med ett 30-tal kunder i Kina. Utifrån de företagens prognoser uppskattar Henrik Ljungcrantz att den totala marknaden för beläggningsteknik till bränsleplattor kommer vara värd runt en miljard kronor 2020 – och hela tio miljarder 2025. Till detta kommer även en marknad för förbrukningsmaterial som, år 2025, uppskattas till minst sex miljarder kronor per år. 

Nyemission finansierar satsningen

För att ta tillvara på den kraftiga tillväxten planerar Impact Coatings nu att utöka sin säljkår i Kina samt att bygga en demonstrationsanläggning för att visa upp sin teknik för potentiella kunder och därmed snabbare sälja sina beläggningsmaskiner. 

För att möta den snabbt växande efterfrågan kommer Impact Coatings dessutom att ställa om sin produktion från kundanpassade maskiner till volymproduktion. Som en del av den processen arbetar bolaget med att hitta större underleverantörer som gör det möjligt att skala upp produktionen. Henrik Ljungcrantz berättar också att bolaget ingått ett samarbete med det japanska företaget Optoron som har kapacitet att tillverka ungefär 1 000 beläggningsmaskiner. 

För att finansiera satsningen genomförde Impact Coatings under december en företrädesemission om 84,4 MSEK, samt en riktad nyemission om cirka 25 MSEK. Den riktade emissionen innebar att investeringsbolaget Accendo Capital blev ny huvudägare i Impact Coatings. 

– De är inne i några bolag till och har hjälpt dem att utvecklas. Vi behöver också ha en stabil huvudägare gentemot våra kunder så det känns bra att kunna visa upp det, säger Henrik Ljungcrantz.

Läs mer om Impact Coatings teknologi här.

Utöver satsningen i Kina är Henrik Ljungcrantz även noggrann med att poängtera att Impact Coatings arbetar med den globala bränslecellsmarknaden. Han förklarar att resten av världen kanske ligger fem år efter Kina när det gäller att nå massproduktion, men att Impact Coatings har tagit en extremt stark position även här.

– Det vi gör är att jobba fokusera på bilindustrin och jobba med biltillverkarna för att vara med i utvecklingen av nästa generations bränslecellsbilar. Vi designar in vår teknologi från början och jobbar för att bli ”originalet”, helt enkelt. 

Presenteras av

logo_ImpactCoatings

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet.

Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott.

Läs mer på www.impactcoatings.com

 

Redaktionen