Riskstyrd pensionsförvaltning får dig att sova bättreGenom att göra pensionssparande enkelt och tryggt vill kapitalförvaltaren Monyx få fler att börja tänka på sin pension. Med deras riskstyrda strategifonder behöver du bara fråga dig själv en sak: vilken risk kan jag ta med mina pensionspengar?

I och med det nya pensionssystemet och att vi idag lever allt längre, är det viktigare än någonsin att fundera över hur man placerar sina pensionspengar. Trots det är det många som inte vill eller orkar tänka på sin pension och som därmed går en osäker ålderdom till mötes.

– Det kommer bli jättejobbigt den dag de väljer att börja titta på det här. Och generellt sett så börjar man titta på vad man får i pension först när man börjar fundera på att gå i pension.

Det vill säga när man är över 50 och det är lite sent, säger Maria Schäder marknadschef på kapitalförvaltaren Monyx.

Monyx fonder förvaltar nästan uteslutande pensionspengar och därför är man också väldigt engagerade i att göra placeringen av pensionspengar så enkel och ångestbefriad som möjligt. En stor del av problemet tror Maria Schäder är att pensionssparandet ofta uppfattas som allt för komplicerat. Att sätta sig in i vilka fonder eller tillgångsslag man bör satsa på är svårt även för de insatta. Och när marknaden sedan svänger fylls många av oro för vad som händer med deras sparpengar.

–  I slutändan kanske du kommer ha en fantastisk avkastning ändå, men hur har det känts under tiden? frågar sig Maria Schäder.

 

»Det är det som är riskstyrd förvaltning, att vi säger till kunden att du kan sova lugnt«

Läs mer om Monyx här.

Ett enklare och tryggare alternativ

För att ge ett enklare och tryggare alternativ för pensionssparare erbjuder Monyx därför strategifonder, baserade på det man kallar för riskstyrd förvaltning. Förvaltningen bygger på att du som kund egentligen bara behöver ställa dig en fråga: vilken risk är jag beredd att ta? Och som sparare gör du sedan ett val – en fond. 

Rent praktiskt innebär det att Monyx sex strategifonder alla har en specifik målrisk på mellan 4 och 15 procent, mätt som standardavvikelse. Som kund väljer du alltså en fond utifrån hur stora variationer du kan acceptera i den veckovisa avkastningen på fonden.

För att följa målrisken och samtidigt ge så bra avkastning som möjligt optimerar Monyx förvaltare sedan fördelningen av de olika tillgångsslagen i fonderna, främst aktier och räntor. Går aktiemarknaden skakigt lägger man mer pengar i räntor och tvärtom.

Till skillnad från vanliga aktiefonder innebär detta att du som kund alltid kan vara trygg med att risken är mer eller mindre konstant oavsett hur marknaden går.

– Det är det som är riskstyrd förvaltning, att vi säger till kunden att du kan sova lugnt. För idag så har vår fond den här risken och om två år så kommer den ha samma risk, säger Maria Schäder. 

 

»Vi finns ju här för att hjälpa folk med något som de tycker är väldigt jobbigt, nämligen pensionen«

 

Läs mer om Monyx riskstyrda förvaltning här>>

Förvaltning för en lugnare resa

Själva tanken med Monyx strategifonder är alltså att ge spararna en lugn och jämn resa fram till pensionen. 

Enligt Maria Schäder passar den här typen av blandfond väl för just pensionssparande eftersom den för med sig både enkelhet och trygghet för kunderna. Man kommer ifrån den känsla av berg-och dalbana som många upplever med investeringar och gör det enklare för fler att tänka på sin pension.

– Alla vi som jobbar här brinner ju för den här frågan. Vi finns ju här för att hjälpa folk med något som de tycker är väldigt jobbigt, nämligen pensionen, förklarar Maria Schäder.

Läs mer om förvaltningsprocessen i Monyx >> 

Presenteras av

Monyx
Om Monyx:

För en värdefullare vardag och framtid

  • Monyx Financial Group AB är ett svenskt värdepappersbolag i Stockholm och med verksamhet även i Umeå och Sveg. Vi är sammanlagt 80 medarbetare. 
  • Monyx är ett helägt dotterbolag till det danska bolaget NewCap Holding A/S, som är noterat på NASDAQ OMX Köpenhamn.
  • Vi erbjuder våra kunder förvaltning av fonder, pensioner och fondförsäkringar samt prisvärda försäkringspaket.
  • Vi förvaltar ca 30 miljarder kronor i våra sex blandfonder (Monyx Strategifonder) samt i vår räntefond (Monyx Aktiv Ränta), vår aktiefond (Monyx Svenska Aktier) och i vår absolutavkastande fond (Monyx Genesis).

Läs mer om oss på monyx.se


Riskinformation

Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.

Redaktionen