Indexfond eller aktiv förvaltning? Detta bör du tänka på

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens Förening

Fördelarna med aktiv förvaltning kontra indexfonder har varit föremål för en het debatt de senaste åren. Vi frågade Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens Förening, om vad man som sparare bör tänka på och vad vi kan lära oss av debatten.

Debatten om indexförvaltning kontra aktiv förvaltning har varit polariserad. Många aktiva fonder har fått kritik för att de inte lyckas slå index och flera framstående forskare och experter har framhävt indexfonder som det bästa alternativet för nästan alla. Samtidigt menar förespråkarna för aktiv förvaltning att det är fel att dra alla fonder över en kam och att duktiga förvaltare visst klarar att slå index.

Enligt Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens Förening, är den här debatten viktig men han menar samtidigt att den genomsnittlige spararen först bör fokusera på frågor om risk och placeringshorisont innan man tar sig an frågan om indexfonder eller aktiv förvaltning. 

För den som har sin placeringsinriktning klar tror Fredrik Pettersson dock att debatten kan underlätta valet mellan olika fondtyper. Snarare än att se indexfonder och aktiva fonder som två enhetliga koncept tror han nämligen att fler nu fått upp ögonen för variationen bland fonderna.

– Går du tillbaka och tittar historiskt så har det i princip funnits två typer: aktiva fonder och indexfonder. Det har fungerat ok, men i takt med att det blir större krav på information och att folk vill veta mer så tror jag inte det räcker och då måste man bli mer tydlig i vilken strategi man har för fonden, säger Fredrik Pettersson.

Ett exempel på den här utvecklingen är genomslaget som nyckeltalet active share fått. Active share är ett sätt att mäta hur stor del av en fonds innehav som avviker från sitt index och blir på så vis ett enkelt sätt att gradera hur aktiv fonden faktiskt är. 

– De som tog fram nyckeltalet active share hade inte som syfte att hänga ut de som ligger med en liten avvikelse. De ville se vilka nyckeltal som behövdes för att hitta bra fonder som slår index. Då kom man fram till att ju högre avvikelse från index fonderna har i sina portföljer, desto större sannolikhet att de slår index. Active share kan därför vara ett mer begripligt mått för många när det gäller aktivt förvaltade fonder. Vi har en riktlinje för vilka nyckeltal som fonderna ska redovisa och då har vi sagt att de ska ta med active share i årsberättelsen avseende 2015, förklarar Fredrik Pettersson. 

Det är också utifrån active share som många av de aktivt förvaltade fonderna fått kritik. De har tagit betalt för att var aktiva men har samtidigt avvikit väldigt lite från index. Fredrik Pettersson kan förstå kritiken men tycker samtidigt att det finns utrymme för fonder att vara aktiva på olika sätt.

– Jag tycker det blir fel om man kritiserar alla de som väljer att vara lite mindre aktiva. Det är ju jättebra att vara väldigt aktiv men det finns också en risk i det och då kan det ju finnas anledning att lägga dig så att du fortfarande avviker men inte så mycket. Naturligtvis måste man ju då kolla på vad man tar betalt för den fonden, säger han.

Enligt Fredrik Pettersson kommer både debatten och den tillväxt som indexfonderna sätt de senaste åren att fortsätta. Men samtidigt tror han att behovet och efterfrågan på aktiva fonder kommer finnas kvar.

– På en stor effektiv markand är det mycket som talar för indexfond men på mindre analyserade ”emerging markets” ja då är det mer som talar för aktiv förvaltning

– Jag tror också på en polarisering. Även om jag tycker att man ska kunna vara både mer och mindre aktiv som fond så tror jag ändå att det kommer bli mer uppdelat mellan indexfonder eller väldigt aktiva fonder, säger Fredrik Pettersson.

Dessutom tror han att en skakigare börs kan påverka de aktivt förvaltade fondernas möjlighet att prestera och slå index.

– När börsen går upp och alla bolag går upp så är det väldigt svårt. Du kan avvika gentemot vissa bolag men om allting går upp så får din avvikelse ingen effekt. Det ser vi nu när man mäter tracking error, att du kan ha avvikit väldigt mycket men ändå ha väldigt låg tracking error eftersom allting rör sig åt samma håll, säger Fredrik Pettersson

Redaktionen