Huvudsaken som räddar livStroke och traumatiska hjärnskador (TBI), drabbar ett stort antal människor varje år. Vid stroke eller trauma mot huvudet är det oerhört viktigt att få snabb och rätt behandling innan bestående hjärnskador uppstår. Därför har Medfield Diagnostics i Göteborg tagit fram ett system som kan användas redan i ambulansen.

En stroke eller TBI drabbar varje år cirka 2,4 miljoner människor i Europa (800 000 strokefall och 1 600 000 traumatiska hjärn­skador). Får hjärnan inte rätt syresättning tar det inte lång tid innan skador uppstår, vilket ofta innebär dödsfall eller livslånga handikapp, år av rehabilitering och ett stort lidande för de drabbade och deras anhöriga. Den ekonomiska kostnaden för stroke och traumavård uppgår till cirka EUR 160–170 miljarder per år i Europa.
– Avgörande i sådana här fall är en tidig behandling, säger Stefan Blomsterberg, VD Medfield Diagnostics. Vårt system MD100 kan användas i ambulans för att identifiera blödningar i hjärnan vilket för­bättrar bedömningen och möjliggör att rätt vård kan sättas in tidigt i vårdkedjan.

Klicka här för att läsa mer om Medfield Strokefinder MD100

Enorm marknad
Så kallad prehospital vård är ett begrepp som blivit allt mer uppmärksammat. En ambulansutryckning handlar inte bara om att ge första hjälpen och transportera pa­tienter, med rätt utbildning och utrustning kan man göra så mycket mer. Och med tanke på att det globalt finns cirka 350 000 ambulanser så är marknadspotentialen enorm.

Blödningar i hjärnan är dock inte det enda användningsområdet för produkten. Den skonsamma mikrovågstekniken skulle även kunna passa bra för monitorering av exempelvis strokepatienter under be­handling, där man till exempel kan följa upp en patient regelbundet för att optimera en trombolysbehandling. Blödningsdetektion i bröstkorg och buk är andra möjliga applikationer.

Ny teknik ger bättre ekonomi
– Ett ytterligare användningsområde för MD100 är i alla sjukhus som saknar till­räcklig CT­kapacitet (datortomografi), säger Stefan Blomsterberg. MD100 är mycket enklare, snabbare och mindre kostsam än en CT och kan på ett bra sätt komplettera röntgen.

Att marknaden efterfrågar möjligheter till diagnos och behandling av stroke i ett tidigt skede visas inte minst av de röntgenambulanser som testas i bland annat Berlin. De är ett mindre antal större ambulanser som är fullt utrustade med dator­tomografi och kvalificerad personal. Kostnaden lär vara 1 miljon dollar/ambulans exklusive driften. Medfield Diagnostics utrustning väger 6 kg och kostar inte riktigt så mycket…

Stark ägare stöttar teknikutvecklingen
I november i år investerade Equinor Technology Ventures AS (Statoil) ca 10% i Medfield vilket betyder en ökad stabilitet för bolaget och ökade möjligheter att testa och utveckla tekniken genom samarbete i studier. Equinor stöttar för närvarande pågående studier i Stavanger och Bergen.
– Att Equinor på ett så tydligt sätt visar sitt stöd för bolaget och teknologin är väldigt inspirerande, säger Stefan Blomsterberg.

Medfield räknar med att MD100 kommer att vara tillgänglig för klinisk användning under 2019 och kommer att kunna säljas till vårdgivare i hela Europa.

Är du intresserad av Medfield Strokefinder MD100? Kontakta Medfield Diagnostics härOm Medfield Diagnostics AB:

Medfield Diagnostics AB (publ) har som mål att förbättra diagnosticering av hjärnskador. Tidig diagnos möjliggör snabbare behandling, minimerar onödigt lidande och förbättrar patientens chans till tillfrisknande vilket leder till kostnadsbesparingar för vård och samhälle.

Läs mer om Medifield Diagnostics här

Redaktionen