Efter sanktionerna – Iran är nästa heta tillväxtmarknad

Vy över Irans huvudstad Teheran.

En marknad med enorm potential. Men samtidigt ett land där lyckade investeringar kräver att man gör läxan ordentligt. Att investera i Iran är inget för nybörjaren.

I över ett decennium rådde starka ekonomiska sanktioner mot Iran, införda av FN på grund av Irans bristfälliga samarbete med det internationella atomenergiorganet IAEA.

Men så, i januari 2016, meddelades att Iran hade uppfyllt de åtaganden som FN krävde och sanktionerna lyftes.

- Det finns i princip inga samhällsfunktioner alls som inte är eftersatta på grund av att sanktionerna har förlamat ekonomin så totalt, säger Magnus Almén, Trade Commissioner på Business Swedens kontor i Teheran.

Något som nu gör att Magnus Almén ser en enorm potential för företag som vill delta i återuppbyggnaden av landet.

- På en politisk nivå strävar man dels efter att få igång den lokala produktionen, dels att få in utländskt kapital i landet. Oljeproduktionen har redan hämtat sig starkt sedan sanktionerna släpptes, men både infrastruktur, hälso- och sjukvård och energisektorn kommer att kräva stora investeringar för att kunna reformeras efter den här långa tiden.

Även på konsumentsidan finns en stor efterfrågan i Iran. Befolkningen är ung, i en befolkningsräkning från 2012 visade det sig att hälften av alla iranier är under 35 år, och väldigt intresserad av att köpa it-produkter, gärna via e-handel.

- De unga har också en väldig fäbless för allt västerländskt. Dels förknippas det med kvalitet, dels är det en fascination inför allt det man hade tillgång till före revolutionen 1979 och som man nu gärna vill ha tillbaka.

 

»Det är ingen lätt nybörjarmarknad, men för den som vet vad den ger sig in på har nästan varje sektor i landet en fullständigt sagolik ekonomisk potential«

 

Internationella företag flockas
Den unga generationen är dessutom välutbildad och det finns en kreativ start up-scen med inkubatorer kopplade till universiteten. Och det finns också många internationella bolag som har gått in med investeringar i landet.

- Det finns både fonder och företag inriktade mot Iran som man som investerare kan placera pengar i. Du har till exempel företag som har gått in i it och e-handel, du har fondbolag som planerar start av nya fonder och du har svenska bolag som har gått in och börjat hjälpa landet med de stora miljöproblemen genom att till exempel installera solcellsfarmer vilket alldeles säkert kommer att bli en lysande affär. Men det alla vittnar om är att de möter stora utmaningar.

För bara för att sanktionerna har hävts betyder inte det att allt är enkelt.

- Iran är ett komplext samhälle där det ekonomiska, politiska och religiösa är intrikat invävt i varandra. Det gäller att man har kunskap om det här, eller har en bra samarbetspartner, innan man ger sig in och försöker navigera systemet.

På grund av den negativa utvecklingen när det gäller respekten för mänskliga rättigheter har dessutom EU infört sanktioner mot personer i ledande ställning, och det är inte helt enkelt att säga vad framtiden innebär.

- Fem till tio år fram i tiden är en väldigt lång tidshorisont i Iran. Vi har presidentval den 19 maj och det har uppdagats överraskande kandidater så det är svårt att förutse vad som kommer att hända på lång sikt.

Å andra sidan finns bland befolkningen en stor optimism, och förhoppningar om en positiv utveckling nu när sanktionerna är borta.

- Det är ingen lätt nybörjarmarknad, men för den som vet vad den ger sig in på har nästan varje sektor i landet en fullständigt sagolik ekonomisk potential.Karin Aase

Ekonomijournalist