ContextVision tar stora kliv mot en ny marknad

Anita Tollstadius, vd på ContextVision

ContextVision avancerar stadigt mot den snabbt växande digitala patologimarknaden med en AI-baserad produkt inom prostatacancer. Bolaget har varit marknadsledande inom medicinsk bildförbättring i över 30 år. Nu satsar bolaget på att ta en tidig position på marknaden inom digital patologi. En första prototyp har installerats och företaget planerar att lansera under våren nästa år. 

ContextVision har under de senaste tre åren satsat stort på teknikutveckling inom artificiell intelligens och på forskning för att ta fram nya produkter för bildanalys inom digital patologi. Den pågående digitaliseringen inom patologi innebär att det nu öppnas möjligheter för sådana produkter på en helt ny, snabbt växande marknad. Produkterna kommer att användas av patologer som ett beslutsstöd, så att de kan spara tid och säkrare ställa rätt diagnos. 

Produkterna baseras på algoritmer som utvecklats med hjälp av deep learning, en mycket kraftfull AI-teknologi, som innebär att man kan lära algoritmer att automatiskt känna igen komplicerade mönster i bilder. På det sättet får patologerna ett extra par ögon som hjälper dem att upptäcka även små förändringar som annars är lätta att missa. Det ger i sin tur bättre förutsättningar för korrekt behandling av cancerpatienter. 

Positiv respons
Den första produkten, för prostatacancer, är i produktutvecklingsfas och närmar sig nu en ny dynamisk marknad som skapar stora möjligheter till tillväxt för bolaget.

– Produktkonceptet har presenterats på kongresser i Europa i juni och nu senast i oktober, och responsen har varit väldigt bra. Det är brist på patologer i nästan hela världen och möjligheten att både spara tid och få stöd för att ställa fler korrekta diagnoser väcker intresse. Vi har nu starkt fokus på att utveckla och dokumentera produkten så att vi kan lansera produkten i vår, säger Anita Tollstadius, vd på ContextVision.

Produktprototyp redan implementerad
För att skapa framgångsrika produkter behöver vi inte bara bra och pålitliga algoritmer utan också en anpassning av produkten till patologernas arbetsflöde i rutinsjukvården. En nära dialog med kunder är en förutsättning för detta. ContextVision har därför redan byggt upp ett starkt nätverk över hela världen och en första produktprototyp har installerats på en digitaliserad klinik i Italien.

– Vi har fått fantastisk feedback och vi har en väldigt nära kontakt med teamet i Italien. Vi har kunnat integrera produkten med de befintliga systemen på sjukhuset och läkarna har redan sett stora fördelar, både för själva diagnostiken och för effektiviteten. Detta har gett värdefulla insikter i hur produkten kan tillföra värde i klinisk rutin och det bidrar med viktig kunskap till projektet.

Teknologi i framkant
ContextVision började utveckla AI-teknologi 2014 och har satsat mycket på att skapa ett team med hög kompetens inom området deep learning. Man har också deltagit i internationella tävlingar för att få mäta vilken kompetensnivå som uppnåtts. Bland annat har teamet deltagit i Camelyon 17 – en stor och mycket välrenommerad tävling inom bildanalys där man nått en andra plats. Tävlingen gick ut på att automatiskt detektera bröstcancermetastaser i lymfnoder.

– Vår framgång i tävlingen har gett oss mycket uppmärksamhet och det har gett oss stora fördelar i vårt fortsatta nätverksbyggande. Det har också gett oss erfarenheter och konkreta resultat inför framtida produkter inom bröstcancer.

– Vi är redan marknadsledande inom bildförbättring och vi har en enormt stark position på OEM-marknaden för medicinska bilder. Tack vare möjligheten att addera AI-teknologi till vår befintliga GOP-teknologi har vi nu också kunnat starta utveckling av en ny generation bildförbättringsprodukter. Det gör att vi kommer att kunna fortsätta vara en värdefull partner till ledande tillverkare av medicinsk bildutrustning i många år framåt. Vi har idag ett nära partnerskap med våra kunder och vi har en lönsam, stabil affär inom bildförbättring som vi vill fortsätta att utveckla, förklarar Anita. 

Läs mer om ContextVision här

Presenteras av 


Om ContextVision

  • Bas i Linköping och Stockholm
  • 43 anställda
  • OEM försäljning
  • Noterade på Oslo börs
  • Ticker: COV
  • Global marknadsledare inom bildförbättring för medicinska bilder
  • Specialistkompetens inom bildprocessning och artificiell intelligens

Läs mer om oss på:

www.contextvision.com 


Läs mer om ContextVisions satsning på digital patologi

 

Redaktionen