Därför satsar allt fler svenskar på hedgefonderIntresset för hedgefonder är på uppgång i Sverige, inte minst på grund av turbulensen på börsen och det låga ränteläget. Genom att skapa större riskspridning, och avkastning i både upp och nedgång, har hedgefonder blivit ett viktigt komplement i allt fler portföljer.

Enligt siffror från Fondbolagens Förening ökade svenskarnas sparande i hedgefonder med 11,3 miljarder under förra året. Detta samtidigt som sparandet i aktiefonder minskade och sparandet i obligationsfonder låg stilla.

En viktig anledning till ökningen handlar om hedgefondernas förmåga att sprida risker. Till skillnad från de traditionella fondtyperna har hedgefonder nämligen fler finansiella instrument till sitt förfogande, vilket gör det möjligt att skapa avkastning oavsett om de finansiella marknaderna går upp eller ner. Denna låga korrelation mot andra tillgångsslag utgör på många sätt också kärnan i hedgefondens roll i den finansiella portföljen.

– Korrelation svarar på frågan: när får du avkastningen? Får du den samtidigt som du får avkastning på allt annat du äger eller får du den under perioder när allt annat går dåligt? Det är ju jätteviktigt för totalrisken, säger Johan Tjeder som förvaltar hedgefonden Atlant Multi-Strategy External.

Enklare att investera

Trots dessa fördelar utgör hedgefonder dock fortfarande en ganska liten del av svenskarnas sparande. Enligt Johan Tjeder är en anledning till detta att hedgefonder uppfattas som mycket mer komplicerade än vanliga aktie- och obligationsfonder. Den uppsjö av strategier och instrument som hedgefonderna kan använda gör det helt enkelt svårt för spararna att förstå hur de fungerar.

För att underlätta för spararna är Atlant Multi-Strategy External därför uppbyggd som en fond-i-fond. Investerare kan då köpa hedgefonder som en tillgångsklass istället för att själva analysera enskilda fonders egenskaper och strategier. I fonden har Johan Tjeder samlat 15-20 olika hedgefonder med europeiskt fokus, som alla visat sig leverera stabil avkastning oavsett hur världsmarknaderna rör sig.

Läs mer om fonden här.

Presterar väl i oroliga tider

Genom den här strategin har man byggt en stark portfölj av vitt skilda hedgefonder, med låg korrelation mot både de finansiella marknaderna och mot varandra. Under fondens fyra första år har den här strategin gett en snittavkastning på runt 4 procent och har framförallt presterat bra under oroliga perioder. Avkastning har kommit till en låg risk mätt i standardavvikelse på 3.29% vilket kan jämföras med Stockholmsbörsen som under samma period legat på c:a 13,5% eller mer än 4 gånger högre. 

– När börsen var som mest stökig, från juni fram till nu i år, så hade fonden en bra period. Det var tydligt att den var helt oberoende av att börsen gick bra, säger Johan Tjeder.

Förmågan att prestera bra när börsen är orolig har också blivit ännu mer väsentligt för sparare, i och med det låga ränteläget. Obligationer, som varit det traditionella komplementet till aktier, levererar helt enkelt för lite avkastning.

– Den här fonden har mellan 3-5 % standardavvikelse, ungefär som en obligationsfond. Men i obligationsfonderna så får man idag ofta negativ ränta. För sparare som vill bygga en väldiversifierad portfölj och letar efter ett lågriskalternativ har Atlant Multi-Strategy många av de egenskaper som efterfrågas, säger Johan Tjeder.

Presenteras av

 

logo_header1
FAKTA och NYCKELTAL

Namn: Atlant Multi-Strategy External

Fondens startdatum: 2012-05-02

Förvaltare: Johan Tjeder

Risk: Medel (3 av 7)

Avkastning sedan start: 15,13 % (25/4 2016)

Fonden kan handlas via: Avanza, Nordnet, MFEX, Nasdaq och Fondmarknaden.

Läs mer på:
www.atlantfonder.se

johantjeder

Johan Tjeder förvaltare för Atlant Multi-Strategy External.


Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen