Virtway genomför just nu en nyemission och satsar på två unga och lovande it-företag

Virtway Invest AB gör en nyemission för att utveckla intressebolaget Indigo Group. Emissionen omfattar elva miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att investeras i Indigo Group och IC You AB. ICYou AB genomför just nu en nyemission där Virtway Invest AB deltar.  – Indigo Group är vårt största innehav. Företaget har en världsledande teknologi, som gör det […]